Algemene voorwaarden

  1. Jij, als klant, moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48u voorafgaande aan de afspraak aan ons melden. Indien jij, als klant, deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mogen wij het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan jou doorrekenen. Bij te late verwittiging is dit 50% van de afgesproken behandeling.

2. Bij een no show zonder verwittiging is dit 100% van de afgesproken behandeling. Je mag slechts een volgende afspraak maken, indien dit bedrag vereffend is.

3. Indien jij, als klant, meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd op de afspraak opdaagt, mogen wij de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Indien jij, als klant, meer dan 20 minuten later op de afspraak aankomt, mogen wij de behandeling annuleren en toch 50% van het gehele honorarium van de behandeling aanrekenen. Wij zelf moeten verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48u voorafgaande aan de afspraak aan jou, als klant, melden.

Voorgaande regels zijn niet van toepassing indien jij, als klant, of wij, als dienstverlener, ons kunnen beroepen op overmacht.

5. Je hebt als klant de plicht Skincenters alle nodige informatie te verstrekken die nodig is voor een goede uitvoering van de behandeling. Wij zijn niet verantwoordelijk voor reacties, van welke aard dan ook, veroorzaakt door onvolledige informatieverstrekking.

Betalingen

1. Er kan bij Skincenters contant betaald worden, met Bancontact of creditcard. 

2. Bij een online boeking wordt er een voorafbetaling van €50 aangerekend, voor een intake is dit €25.  Bij verplaatsing van de afspraak wordt ook het voorschot mee verplaatst naar een volgende afspraak. Bij tijdige annulatie kan het voorschot gebruikt worden voor een toekomstige behandeling, aankoop van producten of worden doorgegeven aan iemand anders. Bij het niet tijdig annuleren of verplaatsen van een afspraak zijn wij genoodzaakt het betaalde voorschot in te houden.

3. Voorschotten blijven onbeperkt geldig en worden in geen geval terugbetaald.